News Ticker

Menu

45 సంవత్సరాల లోపు ఉద్యోగులు కోవిద్ వాక్సిన్ వేయించుకోవాలంటే, ఈ ఫామ్ ఫిల్ మీ దగ్గర్లోని పి.హెచ్.సి లో సంప్రదిస్తే, వాక్సిన్ వేస్తారు.

 45 సంవత్సరాల లోపు ఉద్యోగులు కోవిద్ వాక్సిన్ వేయించుకోవాలంటే, ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసి, మీ డి.డి.ఒ సంతకం చేయించి, ఆధార్ జిరాక్స్ మరియు ఒరిజినల్ తీసుకుని మీ దగ్గర్లోని పి.హెచ్.సి లో సంప్రదిస్తే, వాక్సిన్ వేస్తారు.

Download Join my what'sapp group

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " 45 సంవత్సరాల లోపు ఉద్యోగులు కోవిద్ వాక్సిన్ వేయించుకోవాలంటే, ఈ ఫామ్ ఫిల్ మీ దగ్గర్లోని పి.హెచ్.సి లో సంప్రదిస్తే, వాక్సిన్ వేస్తారు. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM