News Ticker

Menu

SA1 TIME TABLE - PARTIALLY MODIFIED

 PARTIALLY MODIFIED - SA1 TIME TABLE

SA -1 టైం టేబుల్ లో మరల స్వల్ప మార్పులు

SA -1 REVISED TIME TABLE

29.11.23 మరియు 30.11.23 తేదీలలో పరీక్షలు లేవు

1 నుండి 5 తరగతులు

*28.11.23:: తెలుగు*
*01.12.23:: ఇంగ్లీష్*
*02.12.23:: గణితం*
*04.12.23:: ప.వి.*
*05.12.23:: TOEFL*

6 నుండి 8 తరగతులు

*28.11.23:: తెలుగు*
*01.12.23:: హిందీ*
*02.12.23:: ఆంగ్లం*
*04.12.23:: గణితం.*
*05.12.23:: ఫిజిక్స్(క్లాస్ 8)/సైన్స్(6/7)*
*06.12.23:: బయాలజీ(క్లాస్ 8)*
*07.12.23:: సోషల్*
*08.12.23:: TOEFL*

Share This:

teacherbook.in

No Comment to " SA1 TIME TABLE - PARTIALLY MODIFIED "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM