News Ticker

Menu

CPS ఉద్యోగి అనారోగ్య కారణం చేత మధ్యలో పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు PRAN ఖాతాలో జమ అయిన అమౌంట్ సర్క్యులర్ గురించి

 CPS ఉద్యోగి అనారోగ్య కారణం చేత మధ్యలో పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు PRAN ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం 2.00 - 50.00 లక్షల లోపు ఉంటే  అమౌంట్ మొత్తం తీసుకోవచ్చని PFRDA/ NSDL సర్క్యులర్ విడుదల చేయడం జరిగింది.

Download 

CFMS Portal -AYAH BENIFICIARY CODE::USERMANUAL-AYAH REGISTRATION FORM-REGISTRATION LINK

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " CPS ఉద్యోగి అనారోగ్య కారణం చేత మధ్యలో పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు PRAN ఖాతాలో జమ అయిన అమౌంట్ సర్క్యులర్ గురించి "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM