News Ticker

Menu

ఉపాధ్యాయులు గూగుల్ షీట్ లో అప్లోడ్(7 రోజుల ప్రణాళిక) చేయవలసిన మాదిరి కార్యాచరణ ప్రణాళిక(జూలై 27 నుండి సెప్టెంబర్ 5 వరకు) అడాప్టెడ్ స్టూడెంట్స్ మాదిరి కార్య చారణ

ప్రత్యామ్నాయ విద్యా క్యాలెండర్ - ఉపాధ్యాయులు గూగుల్ షీట్ లో అప్లోడ్(7 రోజుల ప్రణాళిక) చేయవలసిన మాదిరి కార్యాచరణ ప్రణాళిక(జూలై 27 నుండి సెప్టెంబర్ 5 వరకు) అడాప్టెడ్ స్టూడెంట్స్ మాదిరి కార్య చారణ 

 ఒక్కొక్క ఉపాధ్యాయుడు ఎంత మంది విద్యార్థులను ( Hi tech, Low tech, No tech)  దత్తత తీసుకున్నారో నమోదు చేయవలసిన పత్రం

◼️ 7వ  వారం నుంచి 12 వ వారం వరకు ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ప్రతి రోజు నమోదు చేయవలసిన పత్రం


CLICK HERE TO DOWNLOAD ACTION PLAN
Student wise Action Plan


Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " ఉపాధ్యాయులు గూగుల్ షీట్ లో అప్లోడ్(7 రోజుల ప్రణాళిక) చేయవలసిన మాదిరి కార్యాచరణ ప్రణాళిక(జూలై 27 నుండి సెప్టెంబర్ 5 వరకు) అడాప్టెడ్ స్టూడెంట్స్ మాదిరి కార్య చారణ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM