News Ticker

Menu

*LEARN A WORD A DAY* -BASE LINE MARKS ENTRY LINK

 LEARN A WORD A DAY* -BASE LINE MARKS ENTRY LINK

*(1 TO 9 CLASS) అనే కార్యక్రమానికి సంబందించి మే 5తేదీ న జరిగిన పరీక్ష కు సంబంధించిన మార్క్స్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ చేయటానికి ఆప్షన్ ఇచ్చారు.*
*CCE MARKS అనే ఆప్షన్ లో కాకుండా, SERVICE* *అనే ఆప్షన్ లో BASE LINE MARKS ENTEY అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సామర్ద్యాల వారిగ మార్క్స్ సబ్మిట్ చేయవచ్చు.*

*Base line marks ( Learn A word a day) entry link enable*.*CCE MARKS అనే ఆప్షన్ లో కాకుండా, SERVICE అనే ఆప్షన్ లో BASE LINE MARKS ENTEY అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సామర్ద్యాల వారిగ మార్క్స్ సబ్మిట్ చేయవచ్చు.*

lOGIN with your school ID
CLICK SERICES
CLICK BASELINE MARKS ENTRY
SELECT CLASS
SELECT SECTION

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " *LEARN A WORD A DAY* -BASE LINE MARKS ENTRY LINK "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM