News Ticker

Menu

AP PRC NEW BASIC PAY CALCULATOR

 AP PRC NEW BASIC PAY CALCULATOR

ఫిట్మెంట్...23%
DA... లు మెర్జ్ చేస్తారు
రిటైర్మెంట్ వయస్సు 60 సం నుండి 62 సంవత్సరాల కు పెంపు
కొత్త జీతాలు జనవరి 1 2022 నుండి
PRC 1 జులై 2018 నుండి అమలు
సీపీస్ పై జూన్ 30 లోగా నిర్ణయం
 మోనిటరీ బెనిఫిట్ 1 ఏప్రిల్ 2020 నుండి

Share This:

teacherbook.in

1 comment to ''AP PRC NEW BASIC PAY CALCULATOR "

ADD COMMENT

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM