News Ticker

Menu

DSC 2018 SGT SA unfilled vacancies instructions to fill-up the posts through counseling - schedule

 DSC 2018 లో భర్తీ కాకుండా మిగిలి పోయిన అన్ని రకాల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను మెరిట్ కం రోస్టర్ ద్వారా భర్తీ చేయాలని ఉత్తర్వులు, షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన పాఠశాల విద్యాశాఖ.

☛ DSC 2018 SGT SA unfilled vacancies instructions to fill-up the posts through counseling - schedule

Schedule

 Check Your School MDM Bill Payment status

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " DSC 2018 SGT SA unfilled vacancies instructions to fill-up the posts through counseling - schedule "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM