News Ticker

Menu

దీక్ష ఆన్లైన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Join Link


 దీక్ష ఆన్లైన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Join Link

 దీక్ష ఆన్లైన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ నందు జాయిన్ అయి పూర్తి చేసే విధానం
29-5-21 నుండి 1-6-21 వరకు

DIKSHA APP లో May 29 నుండి మొదలయ్యే DIKSHA CONTENT CREATION కోర్స్ ఓపెన్ అయ్యింది.


DIKSHA CONTENT CREATION కోర్సును ENROL చేసుకొనే లింక్

 Join Link

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

1 comment to '' దీక్ష ఆన్లైన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Join Link"

ADD COMMENT

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM