News Ticker

Menu

మాడ్యూల్-5 Portfolio తయారుచేసే విధానం - బో దన, అభ్యసన మూల్యాంకనం లో ICTని సమగ్ర పరచడం - వీడియో డెమోనిస్ట్రేషన్

 పోర్టిపోలియో కృత్యం

పోర్టుఫోలియో 5: ICT INTEGRATION OF LESSON PLAN

మీ సబ్జెక్టు నుండి మీకు ఇష్టమయిన ఒక అంశాన్ని ఎంచుకోండి ఎంచుకున్న అంశం నాకు సంబంధించి బోధనలో/అభ్యసనంలో /మూల్యాకనంలో ICT ని అనుసంధానించ గల వినుఁత్న ఆలోచనలను క్రింది రూపంలో ప్రదర్శించండి

1. సబ్జెక్టు
2. గ్రేడు
3. అధ్యాయము
4. అంశము
5. ఆశించే అభ్యసనా సామర్ధ్యాలు
6. కీలక భావనలు / విషయ పరిపూర్ణత
6. పూర్వ ఙ్ఞా నము
7. ICT  ని అనుసంధానించి గల నూతన ఆలోచన
8. మూల్యాకనం గూర్చిన నూతన ఆలోచన 

Video1 / Video2

Share This:

Post Tags:

teacherbook.in

No Comment to " మాడ్యూల్-5 Portfolio తయారుచేసే విధానం - బో దన, అభ్యసన మూల్యాంకనం లో ICTని సమగ్ర పరచడం - వీడియో డెమోనిస్ట్రేషన్ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM